Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Carnivore impact on cave bear bones and the analysis of their dispersion. Case study: Ursilor Cave (NW Romania)

Autori: Robu, M. Petculescu, A., Mirea, I-C., Kenesz, M., Vlaicu, M., Constantin, S.

Editorial: Acta Carsologica, 53/3, p.263-274., 2016.

Rezumat:

URL: http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/3329