Inscriere cercetatori

Noutăți referitoare la cererea de acces la info publice – evaluatori folosiți în competițiile PN II și III

Ca urmare a cererii din 3 iulie a.c. adresată de Ad Astra atât MCI cât și UEFISCDI, IFA și ROSA (vizând listele de evaluatori folosiți în cadrul competițiilor din PN II și III) am primit următoarele răspunsuri, fiind formulate solicitări suplimentare astfel:

1. MCI a cerut prelungirea termenului pentru răspuns de la 10 la 30 de zile, conform prevederilor legale, având în vedere complexitatea răspunsului.
2. IFA a răspuns solicitării noastre aici.
3. UEFISCDI a răspuns* solicitării noastre aici.
4. ROSA nu a dat curs solicitării noastre în termenul legal (10 zile). Prin urmare va fi formulată o Reclamație Administrativă, conform legii, pas premergător chemării în instanță.

*Ca urmare a faptului că documentul oferit răspunde doar parțial cererii noastre va fi trimisă o nouă solicitare. Extras din aceasta: „La o scurtă verificare a infomațiilor primite am constat că acestea sunt lacunare și nu satisfac cerințele din cererea de acces la informații publice formulată de Ad Astra (nr. de înreg. 1805/04.07.2017).
Doar ca exemplu, vă oferim 11 competiții din cadrul PNCDI II (anul desfășurării lor este trecut în paranteze mai jos) pentru care listele de evaluatori lispsesc de pe site-ul dvs. și/sau nu ne-ați comunicat adresa unde acestea pot fi găsite:
– Proiecte complexe de reintegrare a cercetatorilor -tip RC(2008)
– Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii in tara a cercetatorilor – tip RP (2007, 2008, 2009)
– Scoli de Studii Avansate (2011, 2012)
– Workshop-uri Exploratorii (2008, 2011, 2012, 2013)
– Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie_tip PCCE (2008)”

Vă rugăm să ne trimiteți orice observații referitoare la listele de evaluatori de mai sus pe adresa office@ad-astra.ro.

Mulțumim.