Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Bioclimatic analysis and tourism analysis in Romania

Autori: Ana-Maria Ciobotaru, Ion Andronache, Daniel Peptenatu, Dabiel Constantin Diaconu, Mircea Cristian Vişan

Editorial: Public Recreation and Landscape Protection - With Nature Hand in Hand? Conference Proceeding 2017, p.37-43, 2017.

Rezumat:

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85021435006&origin=inward&txGid=339bdd08c5871307e6e0d9ca3c104c6e