Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Victor Moraru. Les facettes de l’Europe: une realité protèiforme.

Editorial: .

Rezumat:

Victor Moraru. Les facettes de l’Europe: une realité protèiforme. În: Caiete critice (Fundația Națională pentru Știință și Artă, București. Director Eugen Simion), 2016, N 12, pp. 11-13.  – ISSN 1220-6350

http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/CC-12-2016.pdf

La întrebarea dacă există două Europe, răspunsul nu poate fi univoc, ci plurivalent. Fiecare dintre noi, vorbind despre conceptul „Europa”, evocă viziunea sa personală, idealizată sau văzută dintro perspectivă realistă. A determina câte Europe există depinde de optica adoptată şi de criteriile alese. Pornind de la fondul istoric comun, identitatea europeană se sprijină pe trei pilaştri: filozofia ca exerciţiu autonom al gândirii, creştinismul şi legea, ca ansamblu de reguli liber concepute şi acceptate de şi pentru oameni.

Cuvinte-cheie: gândirea europeană, perspectiva realistă, conceptul Europa, creştinismul, identitatea europeană, perspectiva idealistă.

At the question if there are two Europe, the answer cannot be unequivocal, but multifaceted. Each of us, talking about the concept of „Europe”, evokes his personal vision, idealized or viewed in a realistic perspective. Determining how many Europe there are depends on the optics and the criteria adopted. Starting from the historical common background, European identity is relying on three pillars: the philosophy as an autonomous thinking exercise, the Christianity and the law as a set of rules freely conceived and accepted by and for men.

Keywords: European thinking, realistic perspective, Europe concept, the Christianity, European identity, idealized perspective