Articolele autorului Victor Moraru
Link la profilul stiintific al lui Victor Moraru

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016.

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. - Chișinău: ICJP al AȘM, 2016. - 306 p. – ISBN 978-9975-57-218-7. http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/migratia.pdf Cartea reprezintă o culegere de articole ştiinţifice prezentate de participanţii la Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică cu genericul Migraţie, Diaspora,

Read more
Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p.

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. - Victor Moraru, Președinte al Consiliului Coordonator. - Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p. – ISBN 978-9975-3073-0-7. http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf În lucrare sunt supuse cercetării științifice procesele complexe și deseori contradictorii de devenire, afirmare și consolidare a

Read more
NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION

Victor MORARU, Liliana RUSU. NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION. În: International Journal of Communication Research (Iași), 2017, N 1. – pp. 175-180. - ISSN 2246-9265. www.ijcr.eu The paper presents the results of a structural and semantic analysis of the concept of new political communication which, according to the theory of the English researcher Brian McNair, includes: political rhetorics, the actions of symbolic

Read more
Victor Moraru. Les facettes de l’Europe: une realité protèiforme.

Victor Moraru. Les facettes de l'Europe: une realité protèiforme. În: Caiete critice (Fundația Națională pentru Știință și Artă, București. Director Eugen Simion), 2016, N 12, pp. 11-13.  – ISSN 1220-6350 http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/CC-12-2016.pdf La întrebarea dacă există două Europe, răspunsul nu poate fi univoc, ci plurivalent. Fiecare dintre noi, vorbind despre conceptul „Europa”,

Read more
Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme.

Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme. – În: Est Europa - Revue d'Etudes Politiques et Constitutionnelles Est Européennes (L’Institut Universitaire Varenne, Bayonne, France), Numero special N 2, 2016, pp. 121-127. - ISSN 1632-451X.  https://www.est-europa.univ-pau.fr/images/archives/2016NS2/2016ns2.pdf. Le débat engageant l’avenir de l’Europe, ainsi que son présent, voire notamment de l’Europe de l’Est,

Read more
Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM

Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM Revista AOSR Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, 2015, Volume 7, N 2, pp. 8 – 15. http://www.aos.ro/wp-content/proceedings/PVol7Nr2Art.2.pdf Rezumat. Articolul, focalizat pe elucidarea paradigmei mediatizării în activitatea mediatică, examinează diverse aspecte ale conceptului mediatizării, prezentând experienţa acumulată de mediile din

Read more
Victor Moraru. Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării

Victor Moraru. Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2015, N 1,  pp. 136-144. – 0,53   c. a. - ISSN 1857-2294. Summary: The overwhelming development of the media and all its related components involves the necessity for an analysis of the myths and mechanisms of the western democracy, especially the manner in which the media shapes the public opinion

Read more
Victor Moraru. La migration – source de soucis. În: Caiete critice (București, FNSA), N 3 (317), pp. 72-79, 2014.

Abstract: The theme of this article is the migration and how it is perceived by the media. Even more important is the issue of integration of immigrants in the European world. The role of media in promoting immigrant otherness, is, without a doubt, the most significant in the process of European integration,the mere fact of finding a job and of the assimilation of local culture of the labor market by the immigrants. But, most of the time, the media

Read more
Victor Moraru. Turning politics into a show and security. Strategic Impact, 2 (19), pp. 57-60, 2006.

Abstract: One of the East-European media capital sins is turning politics into a show, in support of glamour politics. But show-politics cannot develop politi- cal effort or its efficiency, contributing to the democracy's crises proliferation. Meantime, media ignores or superficially focuses on the major contemporary issues like national and social stability and security, state integrity, democratization of society, reality in conflict areas, etc.

Read more
New media dimensions: personalization of politics

New media dimensions: personalization of politics. În: Revista de administrație publică și politici sociale (Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, România), 2016, anul VIII, N 1 (16), pp. 54-61. Versiune electronică: http://revad.uvvg.ro/files/nr16/8.pdf Abstract During the recent years, there has been an increased interest paid for the personalization of politics. At the electoral competitions, modern democracies have witnessed to

Read more