Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM

Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM

Revista AOSR Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, 2015, Volume 7, N 2, pp. 8 – 15.

http://www.aos.ro/wp-content/proceedings/PVol7Nr2Art.2.pdf

Rezumat.

Articolul, focalizat pe elucidarea paradigmei mediatizării în activitatea mediatică, examinează diverse aspecte ale conceptului mediatizării, prezentând experienţa acumulată de mediile din România şi Republica Moldova în acoperirea mediatică a procesului politic prin intermediul modalităţilor ce ţin de mediatizare, înţeleasă drept o funcţie primordială a mijloacelor de comunicare de masă contemporane. Autorul se referă la particularităţile mediatizării, discută despre consecinţele procesului mediatizării, caracterizează fenomenul mediatizării drept expresie a sporirii implicării mass-mediei îm procesul politic. Analiza realităţilor politico-mediatice relevă faptul tentativelor clasei politice de a-şi păstra funcţionalitatea în faţa puterii extinse a mediei.

Cuvinte cheie: democraţie, comunicare politică, mass-media, mediatizare, influenţă mediatică. Summary:

The article focuses on the mediatization paradigm in the media activity, examines diverse aspects of the concept of mediatization, and presents the experience accumulated by the Moldovan and Romanian media in the coverage of political process through the comprehension of the mediatization as the primordial current function of the media institutions. The author looks at the peculiarities and the consequences of the mediatisation process, interpreting the mediatisation as expression of the growing intrusion of media into the political domain. Close inspection of the evidence reveals that ruling class has retained their functions in the face of expanded media power.

Keywords: democracy, political communication, mass media, mediatization, media power.