Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Deblocati urgent programul national de cercetare! Apel catre dl. Sebastian Burduja, ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii

Text complet al apelului la deblocarea PN4 (PDF)

Actualizare, 21 februarie 2023. Multumim dlui ministru Sebastian Burduja pentru raspunsul prompt la scrisoarea noastra, precum si pentru adoptarea rapida a unui calendar al competitiilor PNCDI-IV pentru 2023. Asteptam cu interes si aparitia celorlalte documente promise si solicitate.

(apelul la deblocarea PN4, din 13 februarie 2023)

Stimate domnule ministru,

Operaţionalizarea planului naţional de cercetare, dezvoltare şi
inovare 2022–2027 (PNCDI4) pare a fi blocată, la patru luni de la adoptarea
acestuia prin HG 1188/2022.

Această situaţie agravează starea sistemului naţional de cercetare şi
ameninţă să compromită realizarea ţintelor din programul de guvernare
şi angajamentele publice ale guvernului şi ale dumneavoastră personal.

Prin prezenta vă solicităm sa clarificaţi public care este situaţia,
să anunţaţi imediat un calendar al operaţiunilor pregătitoare şi al
primelor competiţii de proiecte şi să luaţi măsurile necesare pentru
urgentarea întregului proces.

În conformitate cu programul de guvernare, cu legea
cercetării (OG57/2002 cu modificările şi adăugirile ulterioare) şi cu
legea educaţiei naţionale (1/2011), precum şi cu angajamentele
europene, România ar trebui să cheltuiască din fonduri publice, în
2024, 1% din PIB pentru cercetare-dezvoltare, faţă de mai puţin de
0,2% actualmente. Principalul instrument pentru aceste cheltuieli
este PNCDI.

In cursul anului 2022 nu s-a desfăşurat nicio competiţie, pentru că
fostul plan (PNCDI3) nu a mai fost prelungit după 2021, iar PNCDI4 a
fost adoptat abia acum 4 luni, pe 3 octombrie, prin HG 1188/2022
(PNCDI4).

De la lansarea primelor competiţii până când încep efectiv
lucrările de cercetare-dezvoltare şi se execută cheltuieli în domeniu,
trece de obicei cel puţin un an, pentru depunerea proiectelor,
evaluări, contestaţii, contractare.

Între adoptarea PNCDI şi lansarea primelor competiţii, legea
cercetării impune nişte etape: consultări, adoptarea unor normative
secundare şi terţiare şi alte documente oficiale.

Deşi au trecut deja patru luni de la adoptarea PNCDI4, nu am reuşit să
găsim, pe pagina ministerului pe care îl conduceţi, pe pagina UEFISCDI
sau în orice altă parte, niciunul dintre aceste normative şi documente
şi nici vreo altă acţiune preliminară, cum ar fi vreun calendar, vreun
proiect expus pentru discuţie, vreun apel la consultare publică, anunţ
de orice fel etc.

Normativele şi documentele în cauză includ:

1. Detalierea programelor planului naţional, conform art. 43 din legea cercetării,
detaliere esenţială deoarece HG 1188/2022 nu conţine ţinte pentru indicatorii cheie
ci doar niste enunţuri vagi privitor la conţinutul acestor programe.

Această detaliere presupune şi o consultare cu organizaţiile de cercetare,
consultare care ar trebui să ducă la un raport de consultare publică, care
ar trebui să fie public.

2. Ordinul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, adică al ministerului
pe care îl conduceţi, privind alocarea bugetelor anuale pe programe ale PNCDI4,
ordin specificat în art. 45 din legea cercetării.

3. Hotărârea de guvern specificată la art. 53 alineatul 1, punctul a din legea
cercetării, cuprinzând bugetul multianual total al PNCDI4, detaliat pe
programele componente.

4. Ordinele de ministru şi celelalte documente de planificare bugetară
obligatorii conform art. 53, alineatul 1 punctele b–d şi alineatele 2
şi 3.

5. Contractele între minister şi conducătorii de programe, conform art. 57
din legea cercetării.

6. Planurile strategice aferente fiecărui program naţional în parte conform
HG 1265/2004 (care reglementează derularea programelor planului naţional)
precum şi planurile anuale.

7. Calendarul competiţiilor, măcar pentru 2023 şi 2024.

8. Pachetele de informaţii aferente primelor apeluri.

Vă solicităm sa indicaţi unde se găsesc aceste documente.

În cazul că (unele) nu au fost încă adoptate, vă rugăm să precizaţi care
este calendarul adoptării lor, care este stadiul în care se află şi
când vor începe efectiv competiţiile de proiecte.

Importanţa crucială, strategică, a cercetării a fost afirmată şi
răs-afirmată de numeroşi demnitari, cel mai recent de dl prim ministru
şi chiar de dumneavoastră, personal, la Gala Cercetării. În realitate
însă, procesul de operaţionalizare al PNCDI4, principalul instrument
de finanţare a cercetării, pare a fi blocat.

Ne aşteptăm ca acţiunile ministerului să fie în concordanţă cu aceste declaraţii
şi cu angajamentele din legislaţie şi din programul de guvernare, prin urmare
vă solicităm, urgent, deblocarea PNCDI4.

Cu deosebite sentimente,

Asociaţia Ad Astra

(Textul complet al apelului (PDF) include
o anexa cu extrase din legislatie, corespunzatoare celor 8 puncte de mai sus.)