Articolele autorului Ioan Bitir-Istrate
Link la profilul stiintific al lui Ioan Bitir-Istrate

Taxes for CO2 Emissions: An Approach for Small-Scale CHP Development?

Cogenerarea de mica putere este o solutie interesanta pentru problema dezvoltarii retelelor de alimentare cu energie electrica. Scopul acestei lucrari este de a prezenta o metoda mai rapida pentru estimarea oportunitatii economice a proiectelor de cogenerare de mica putere considerand si subventiile. Criteriul "Venit Net Actualizat" este folosit pentru evaluarea financiara a proiectelor. Se compara solutia de cogenerare cu varianta clasica: cumpararea

Read more
Bilans énergétiques et environnementaux de l’utilisation en cogénération du biogaz issu du traitement des eaux usées urbaines

Scopul articolului este de a prezenta o metoda rapida pentru evaluarea impactului energetic si ecologic al utilizarii prin cogenerare a biogazului provenit din tratarea apelor reziduale urbane. Emisiile de poluanti analizate sunt metanul si dioxidul de carbon, principalele gaze cu efect de sera. Pentru valorificarea biogazului este folosit un motor termic. Un exemplu de calcul, pentru un caz concret, ofera valori estimative, utile in luarea unei

Read more