Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Impactul geopolitic al rãzboaielor ruso-turce asupra Principatelor Române

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Vlad Mischevca

Editorial: Bucureşti: Ed. Academiei Române, Studii şi materiale de istorie modernã, XIII, p.165-187, 1999.

Rezumat:

O scurtã trecere în revistã a rãzboaielor ruso-turce şi impactul acestora asupra situaţiei geopolitice a Principatelor Române. The expansionistforegn policy of the Russian Empire in Southeastern Europe.

Cuvinte cheie: Geopolitica, marile puteri în S-E Europei, rãzboaiele ruso-turce // geopolitical importane Moldova & Wallachia, Great Powers S-E Europe, Russian-Turkish wars