Articolele autorului Dr.Vladimir Mischevca
Link la profilul stiintific al lui Dr.Vladimir Mischevca

Un domn fanariot puţin cunoscut: Emanuel Giani-Rosetti (Manole Ruset), 1715-1794

De la galerie des princes phanariotes font partie aussi quelques figures historiques qui sont connues seulement en lignes générales et n’ont pas bénéficié d’un intérêt spécial de la part des chercheurs. Les deux règnes courts d’Emmanuel Giani–Rosetti – une dans le Valachie (il se trouve effectivement à Bucarest du mois juin jusqu’au novembre 1770) et l’autre en Moldavie (1788 juillet – 1789 mars) appartiennent à une période

Read more
„Curierul Atenei” – primul ziar în limba română editat în Grecia (2002)

Din luna martie 2002 in Grecia este editat primul saptamanal in limba romana - "Curierul Atenei". Red.sef: Monica Chihaia, Red.: dr.Vlad Mischevca, Andrei Svoronos, Dana Cojbuc. A vazut lumina zilei deja nr.10 (12 pag., 0,7 euro). Adresa redactiei: Curierul Atenei, str. Politehniu 3A, 10433, Athens, Greece. E-m: omonoia@compulink.gr

Read more
Impactul geopolitic al rãzboaielor ruso-turce asupra Principatelor Române

O scurtã trecere în revistã a rãzboaielor ruso-turce şi impactul acestora asupra situaţiei geopolitice a Principatelor Române. The expansionistforegn policy of the Russian Empire in Southeastern Europe.

Read more
Concideration sur le sujet de la genese de la „Question Bessarabiene” (1812)

Autorul susţine cã geneza Problemei Basarabene a avut loc la 1812. Aceastã problemã internaţionalã îşi are originea în evoluare Chestiunii Orientale din sec. XVIII - începutul sec.XIX.

Read more
The treaty of Bucharest (1812) and the decline of Ottoman power in South-Eastern Europe
Principele Constantin Ypsilanti, 1760-1816.

Este primul studiu monografic din istoriografia mondialã consacrat în mod special vieţii şi activitãţii principelui fanariot, domnului Principatelor Române - Constantin Ypsilanti (1760-1816). La baza cercetãrii au stat documentele publicate şi mai puţin cunoscute din arhivele otomane, ruse, franceze ş.a. Un amplu rezumat în limbile englezã şi rusã, de rând cu ilustraţiile şi schemele genealogice, sunt binevenite, deorece faciliteazã

Read more
Moldova în politica marilor puteri la începutul secolului al XIX-lea.

Monografie consacratã studiului expansiunii Rusiei ţariste în S-E Europei din secolul XVIII-începutul secolului al XIX-lea. Prezentarea unei originale Formule politice a "expansiunii şi dominaţiei Rusiei". Analiza geopoliticii marilor puteri la adresa Principatelor Române şi a istoriei diplomatice a rãzboiului ruso-turc din 1806-1812. Cercetarea genezei Problemei Basarabene - 1812. Moldova in the policy of the Great Powers in the early 19

Read more
Simbolurile Þãrii Moldovei (Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din secolele XIV-XIX)

O lucrare de pionerat în domeniul vexilologiei (disciplinii istorice speciale, ce studieazã diverse categorii de steaguri, drapele etc)publicatã la Chişinãu. O istorie ilustratã a tricolorului românesc cu o introducere în simbolistica heraldicã naţionalã. The Symboic of the Principality of Moldova. From the history of vexillology & heraldry in Moldova in the 14-19 th. cc.

Read more
Pacea de la Bucuresti (din istoria diplomatica a incheieri tratatului de pace ruso-turc de la 16/28 mai 1812)

Prima monografie din istoriografia romana (editata in 2 editii - 1992, 1993) consacrata in mod special istoriei diplomatice a semnarii tratatului de pace de la Bucuresti (16/28 mai 1812). Bucharest Peace. From the diplomatic History of the conclusion of the Russian-Turkish treaty of May 16 (28), 1812.

Read more