Inscriere cercetatori

L’impact biogeochimique d’un evenement de crue dans un lac alpine mesotrophique – Bourget, Savoie

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Vasile E. Turcu

Editorial: 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: modelare hidrologica, impact biogeochimic, viitura, lac alpin // hydrological modeling, biogeochemical impact, flood, alpine lake