Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

L’impact biogeochimique d’un evenement de crue dans un lac alpine mesotrophique – Bourget, Savoie

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Vasile E. Turcu

Editorial: 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: modelare hidrologica, impact biogeochimic, viitura, lac alpin // hydrological modeling, biogeochemical impact, flood, alpine lake