Inscriere cercetatori

Badenian evolution of the Central Paratethys sea: paleogeography, climate and eustatic sea level changes.

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: KOVAC;, M.; ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A; BAJRAKTAREVIC;, Z.; BRZOBOHATY, R.; FILIPESCU, S.; FODOR, L; HARZHAUSER, M.; NAGYMAROSY, A; OSZCZYPKO, N.; PAVELIC, D.; ROEGL, F.; SAFTIC;, B.; SLIVA, L.; STUDENCKA, B.

Editorial: Geologica Carpathica, 58/6, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Paratethys, paleogeography, paleoclimate, sea-level changes