Inscriere cercetatori

Les constructions coralliennes du Badénien (Miocène moyen) de la bordure occidentale de la dépression de Transylvanie (Roumanie).

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: SAINT MARTIN J.-P.; MERLE, D; CORNEE J.-J.; FILIPESCU, S.; SAINT MARTIN, S.; BUCUR, I.I.;

Editorial: Comptes Rendus Palevol., 6/1-2, p.37-46, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Miocene, Transylvania, reefs