Inscriere cercetatori

Vipera de stepa (Vipera ursinii moldavica) si habitatele sale din Moldova (Romania)

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Zamfirescu S.R., Zamfirescu O., Popescu E.I., Ion C., Strugariu A.

Editorial: Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" - Iasi, p.1-127, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: vipera de stepa, ortoptere, pasari, vegetatie, Moldova, Romania // meadow viper, orthoptera, birds, vegetation, Moldova, Romania