Inscriere cercetatori

Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi evul mediu timpuriu (sec. V-XIII)

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Ioan Marian ÞIPLIC

Editorial: Institutul European, p.280, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: istorie, antica, medievala, arheologie, Romania // ancient, medieval, history, archaeology, Romania