Inscriere cercetatori

Relaţii interetnice în Transilvania. Secolele VI-XIII

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Þiplic, Maria Emilia Þiplic

Editorial: Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Þiplic, Maria Emilia Þiplic, Editura Economicã, Relaţii interetnice în Transilvania (sec. VI-XIIII), 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: arheologie, interetnic, Transilvania // archeology, interethnic, Transylvania