Inscriere cercetatori

Fundoianu / Fondane, eseistul nonconformist

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: "Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: literatura, formare, influente, doctrine // literature, influences, formation, doctrine