Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Fenomenalizarea transcendenţei sensului în analitica existenţialã heideggerianã, 2003

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sorin MARICA

Editorial: Rares Iordache, apãrut în Revista Vox Philosophiae, Volumul I (2009), numãrul 1, ISSN 2100-0069. , 1, 2009.

Rezumat:

În analitica existenţialã heideggerianã gãsim o dublã imposibilitate de circumscriere
definitivã atât a sensului cât şi a fenomenului. Aceasta ia naştere ca încercare de ieşire din ampla
uitare a fiinţei pe care, din punctul de vedere al lui Heidegger, a dovedit-o întreaga istorie a
filozofiei. Cele douã feţe interdependente ale comerţului comprehensiunii cu propriile sale
posibilitãţi (sau proiecte) şi cu propriile anticipãri, adicã faţa sensului şi cea a fenomenalitãţii, au
ambele un caracter esenţial nedefinitivabil. Sensul, delimitat între cele douã limite ale sale, ca sens
hermeneutic şi ca sens enunţiativ, între care se desfãşoarã un constant du-te vino al explicitãrii, îşi
relevã propria fragilitate şi inconstanţã prin presupunerea unei marje de joc, ea înseşi ne-înţeleasã.
Similar, fenomenele heideggeriene, presupun deja un ecart important faţã de fenomenologia
husserlianã, printr-o primordialitate a ascunderii, acoperirii, sensului lor autentic (deci ontologic).
Interdependenţa dintre sens şi fenomen este reliefatã prin o constantã interogare, pe de-o parte, a
sensului autentic al fenomenelor (care se manifestã dupã cum vom vedea ca auto-manifestare şi ca
logos), iar, pe de altã parte, a fenomenului sensului, enunţului ş.a.m.d. Cu toate acestea trebuie sã
acceptãm aceastã non-definitivabilitate (a sensului şi a fenomenului) ca fiind o transcendenţã
„tare”? Nu ne spune chiar Husserl cã transcendenţa oricãrui obiect perspectivat este constituitã (vezi
construitã) tocmai prin faptul perspectivãrii lui şi prin însumarea adumbririlor care-i dau sensul
obiectual, deci fiinţa lui, pentru noi? Voi încerca în continuare sã arãt cã deschiderea şi
instabilitatea, atât a fenomenului sensului cât şi a sensului fenomenului, pe care analitica
existenţialã ni le prezintã, dau seama tocmai de o altfel de transcendenţã tare.

Cuvinte cheie: Filosofie // Philosophy

URL: http://revista.filozofie.eu/4.html