Inscriere cercetatori

Repertoriul picturii murale brâncoveneşti. Judeţul istoric Vâlcea

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Corina Popa, Ioana Iancovescu, Elisabeta Negrău, Vlad Bedros, Ruxandra Lambru (Slavic translations), Natalia Trandafirescu (Greek translations)

Editorial: UNARTE Publishing House, Bucharest, ISBN 978-973-1922-22-5, p.464 pages, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: post-byzantine art, mural paintings, Constantine Brancovan, Valcea County, iconography, medieval inscriptions