Inscriere cercetatori

1. De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Milancovici Speranta Sofia

Editorial: Vasile Goldiș University Press, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: literatura, scriitori evrei, avangarda, filosofie // Literature, Jewish writers, avant-garde, philosophy