Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat privind reorganizarea organismelor consultative ale cercetării

Membrii Asociației Ad Astra constată apariția în spațiul public a unor înștiințări către membrii ai Consiliilor Consultative din subordinea Ministerului Cercetării și Inovării (MCI), prin care li se aduce la cunoștință suspendarea activității acestora. Ca exemplu, cităm din scrisoarea adresată Președintelui Consiliului Național al Cercetării Științifice, dl Prof Alxeandru Babeș, de către Secretarul General al MCI, dl Dan Popescu:

„Având în vedere schimbările efectuate în structura Guvernului, precum și deciziile necesar a fi luate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse in Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, vă informăm că Ministerul Cercetării și Inovării urmează să emită Ordinele de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale acestuia”

Din informarea de mai sus rezultă că organismele consultative din subordinea MCI, în speță Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI) și Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), urmează să fie „reorganizate”.

Reamintim că membrii a două din aceste consilii (CNCS, CNECSDTI) au fost numiți în funcție prin Ordin de ministru pentru un mandat de 4 ani. Numirea lor a fost făcută în baza unui amplu proces de consultare publică, având ca rezultat general creșterea incontestabilă a calității membrilor, prin prisma recunoașterii de care se bucură aceștia în comunitatea internațională dar și prin prisma probității lor morale.

În mod similar au fost populate atât Comisiile cât și Consiliul General al CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare), aflat în prezent în subordinea Ministerului Educației Naționale.

Asociația Ad Astra a salutat la vremea respectivă preluarea atribuțiilor de către membrii CNATDCU (vezi comunicat Ad Astra din 03.08.2016), lucru pe care-l reiterăm în prezent. În același comunicat solicitam evaluarea de urgență a activității, eficienței și gradului de profesionalism a celorlalte consilii/colegii aflate în subordinea MENCȘ (conform art. 217 alin. 1 din Legea 1/2011).

 

Prin prezentul comunicat solicităm:

  • Păstrarea componenței acelor organisme consultative deja constituite prin mijloace transparente și în baza consultării publice.
  • Demararea de urgență a unor proceduri similare pentru numirea membrilor în organismele consultative a căror activitate nu a fost operaționalizată și/sau eficientizată.

 

Nu în ultimul rând reiterăm solicitarea ca Guvernul să demisioneze în baza nerespectării Programului de guvernare cu care a fost învesit și care prevedea creșterea anuală a bugetului alocat cercetării cu 30%, lucru care nu se regăsește în proiectul de lege a bugetului de stat adoptat recent de Executiv (vezi și comunicat Ad Astra din 26.01.2017).   Paradoxal, se dorește reorganizarea organismelor consultative ale Ministerului „pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse in Programul de guvernare”.

 

Asociația Ad Astra

București, 04.02.2017