Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Înapoi în epoca „de aur” cu finanțarea proiectelor de cercetare

Ministerul Cercetării și Inovării a reușit în 2017 performanța negativă de a nu lansa și finaliza nicio competiție de anvergură în cadrul PNCDI 3. Mai mult chiar, competiții precum PCCF (Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră), care implică cercetători de calibru atât din țară cât și din străinătate, incluzând grupuri de cercetare robuste, nu sunt nici în prezent evaluate, la mai bine de 550 de zile de la depunere și cu termen de finalizare a evaluării martie 2017.

Ad Astra a atras de asemenea atenția asupra neregulilor din cadrul competiției PCCDI (Proiecte complexe realizate în consorţii CDI), a cărei contractare trenează în prezent. Am atras atenția și asupra depășirii cu mult a termenelor de contractarea a proiectelor de tip PD (Postdoc) și TE (Tinere Echipe). Situația prezentă o puteți urmării pe pagina principală a Ad Astra, sub forma unui contor cu zilele scurse de la depunerea proiectelor, alături de termenul prevăzut în pachetele de informații pentru finalizarea competițiilor.

Toate acestea au efect exact contrar celui de „reverse brain drain” pomenit în programul de guvernare.

Ministerul a decis la începutul anului 2017 folosirea evaluatorilor cu afiliere românească în competițiile de proiecte naționale, lucru pe care l-am dezaprobat ferm și în consecință am îndemnat la boicotarea evaluării până la reintroducerea evaluatorilor internaționali.

Folosirea evaluatorilor naționali a dus la o serie de nereguli, mai ales sub forma conflictelor de interese. Astfel, aplicanților în  cadrul competiției PCCDI li s-a permis să fie și evaluatori în aceeași competiție, iar în ședințele de panel au fost prezenți cercetători din instituțiile de la care proveneau directorii de proiect (observație care se aplică și competițiilor PD și TE).

Remarcam, de asemenea, și lipsa de profesionalism în conținutul rapoartelor de evaluare trimise către directorii de proiecte. Acest fapt ne face să ne întrebăm dacă au fost respectate criteriile minime de eligibilitate pentru evaluatorii folosiți în cadrul competițiilor PD și TE, menționate în Pachetele de informații?

Ceea ce se întâmplă în prezent la evaluarea proiectelor din cadrul TE este inadmisibil și posibil ilegal. Constatăm, spre exemplu, că rezultatele finale pentru domeniul Chimie, unul din cele 11 domenii ale competiției TE, conțin o listă profund modificată față de rezultatele preliminare. Sunt prezente cazuri extrem de grave, în care Comisia de soluționare a contestațiilor și-a depășit atribuțiile și a modificat punctaje ale directorilor de proiect care nu depuseseră contestații. Constatăm deci că membrii acestei comisii, numite de CNCS (Consiliul Național pentru Cercetare Științifică), au ignorat notele acordate în baza raportului final de evaluare de către cei trei evaluatori independenți și ulterior de către membrii panelului de evaluare aferent domeniului.

Constatăm de asemenea existența unei contestații venite „din partea comunitatii academice privind procesul de evaluare”, lucru nepermis de Pachetul de informații. Acesta stipulează că doar directorii de proiect pot depune contestații, care trebuie să facă obiectul exclusiv al unor vicii de procedură.

În același Pachet de informații se menționează că această Comisie soluționează contestațiile, neavând puterea de a modifica notele celorlalți directori de proiect, care nu au depus contestație.

Toate cele de mai sus dovedesc eșecul evaluării cu experți autohtoni, aflați foarte frecvent, inevitabil, în conflict de interese. Consideram că doar revenirea la evaluarea cu experți internaționali este calea adecvată pentru competițiile naționale.

Solicităm CNCS și UEFISCDI să:

  • Explice modul în care au fost constituite comisiile pentru soluționarea contestațiilor în cadrul competiției TE;
  • Indice bazele legale care au permis acestor comisii să modifice notele preliminare acordate directorilor de proiect în urma evaluării independente cu trei evaluatori și ședințelor de panel;
  • Publice numele celor care au depus contestația nr. 799/11.12.2017 în cadrul aceleiași competiții, subdomeniului Chimie, arogându-și rolul de reprezentanți ai „comunității academice”;
  • Revină la notele acordate în ședințele de panel, cu excepția cazurilor în care directorii de proiect au depus contestație.

De asemenea, în contextul folosirii de către CNCS/UEFISCDI/MCI a evaluatorilor cu afiliere românească în cadrul competițiilor naționale din 2017 solicităm acestora să prezinte:

  • Modul în care s-a evitat conflictul de interese atât în rândul evaluatorilor, cât și al membrilor din ședințele de panel pentru competițiile nefinalizate încă;
  • Componența panelurilor și Comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru competițiile de mai sus;
  • Metodologia în baza căreia au fost validați evaluatorii, mai ales pentru competițiile unde Pachetul de informații prevedea criterii minime de vizibilitate internațională pentru aceștia, în speță PD și TE.

 

Membrii Asociației Ad Astra
București
27 ianuarie 2018