Inscriere cercetatori

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p.

Editorial: .

Rezumat:

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Victor Moraru, Președinte al Consiliului Coordonator. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p. – ISBN 978-9975-3073-0-7.

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf

În lucrare sunt supuse cercetării științifice procesele complexe și deseori contradictorii de devenire, afirmare și consolidare a statului Republica Moldova, fiind elucidat spectrul activităților de formare, reformare și funcționalitate a instituțiilor, de elaborare și implementare a legislației naționale și politicilor, internă și externă, precum și de constituire a societății deschise. Cercetările includ perioada 1989/1991–2014 și pun în lumină rezultatele obținute, deficiențele de caracter multiaspectual și oportunitățile de valorificat pentru a asigura modernizarea prin democratizare a statului și societății. Fiind alcătuită din 19 studii tematice, lucrarea este adresată specialiștilor în domeniu, persoanelor cu demnități și funcții publice, reprezentanților societății civile, tineretului studios, tuturor celor care manifestă interes față de problemele ce țin de modernizarea socialpolitică a Republicii Moldova.