Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p.

Editorial: .

Rezumat:

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Victor Moraru, Președinte al Consiliului Coordonator. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p. – ISBN 978-9975-3073-0-7.

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf

În lucrare sunt supuse cercetării științifice procesele complexe și deseori contradictorii de devenire, afirmare și consolidare a statului Republica Moldova, fiind elucidat spectrul activităților de formare, reformare și funcționalitate a instituțiilor, de elaborare și implementare a legislației naționale și politicilor, internă și externă, precum și de constituire a societății deschise. Cercetările includ perioada 1989/1991–2014 și pun în lumină rezultatele obținute, deficiențele de caracter multiaspectual și oportunitățile de valorificat pentru a asigura modernizarea prin democratizare a statului și societății. Fiind alcătuită din 19 studii tematice, lucrarea este adresată specialiștilor în domeniu, persoanelor cu demnități și funcții publice, reprezentanților societății civile, tineretului studios, tuturor celor care manifestă interes față de problemele ce țin de modernizarea socialpolitică a Republicii Moldova.