Inscriere cercetatori

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016.

Editorial: .

Rezumat:

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016. – 306 p. – ISBN 978-9975-57-218-7.

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/migratia.pdf

Cartea reprezintă o culegere de articole ştiinţifice prezentate de participanţii la Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică cu genericul Migraţie, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări şi perspective, organizată în zilele de 24-26 februarie 2016 de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (Filiala din Republica Moldova), Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi IASCI/NEXUS Moldova.

Lucrarea abordează tematica multiaspectuală şi multidimensională a fenomenului migraţiei şi dezvoltării, fiind structurată în trei capitole, cu 32 de articole ştiinţifice (în limbile română, rusă, engleză şi italiană) semnate de 50 de autori din 8 ţări: Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Franţa, Marea Britanie, Canada şi India. Articolele publicate în carte vizează diferite aspecte ale proceselor migraţionale: fenomenul migraţiei în conţinutul reglementărilor juridice, actualizarea abordării subiective în cercetările sociologice, intenţiile migraţionale ca etapă necesară în comportamentul migraţional, criza migraţiei în Europa şi „provocarea solidarităţii”, metamorfozele etnicităţii în contextul extinderii proceselor migraţionist, comunitatea cetăţenilor moldoveni din Italia şi particularităţile procesului de integrare, cazul antreprenorilor moldoveni din peninsula, valoarea socială a diasporei, diaspora în procesul de europenizare, percepţiile migranţilor despre incluziune şi migrare în spatial, potențialul inovational al migrației etc.