Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016.

Editorial: .

Rezumat:

Victor Moraru (coord.). Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Seria  „Migrația: probleme și oportunități”. – Chișinău: ICJP al AȘM, 2016. – 306 p. – ISBN 978-9975-57-218-7.

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/migratia.pdf

Cartea reprezintă o culegere de articole ştiinţifice prezentate de participanţii la Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică cu genericul Migraţie, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări şi perspective, organizată în zilele de 24-26 februarie 2016 de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (Filiala din Republica Moldova), Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi IASCI/NEXUS Moldova.

Lucrarea abordează tematica multiaspectuală şi multidimensională a fenomenului migraţiei şi dezvoltării, fiind structurată în trei capitole, cu 32 de articole ştiinţifice (în limbile română, rusă, engleză şi italiană) semnate de 50 de autori din 8 ţări: Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Franţa, Marea Britanie, Canada şi India. Articolele publicate în carte vizează diferite aspecte ale proceselor migraţionale: fenomenul migraţiei în conţinutul reglementărilor juridice, actualizarea abordării subiective în cercetările sociologice, intenţiile migraţionale ca etapă necesară în comportamentul migraţional, criza migraţiei în Europa şi „provocarea solidarităţii”, metamorfozele etnicităţii în contextul extinderii proceselor migraţionist, comunitatea cetăţenilor moldoveni din Italia şi particularităţile procesului de integrare, cazul antreprenorilor moldoveni din peninsula, valoarea socială a diasporei, diaspora în procesul de europenizare, percepţiile migranţilor despre incluziune şi migrare în spatial, potențialul inovational al migrației etc.