Inscriere cercetatori

2006-2012 land cover and use changes in Romania – an overall assessment based on CORINE data

Publicatii proprii > Tipuri publicaţii + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Petrişor Alexandru-Ionuţ, Petrişor Liliana Elza

Editorial: Present Environment and Sustainable Development, 11(2), p.119-127, 2017.

Rezumat:

URL: http://pesd.ro/articole/nr.11/nr.2/10432%20-Volume11_issue_2%2010_paper.pdf