Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

2006-2012 land cover and use changes in Romania – an overall assessment based on CORINE data

Publicatii proprii > Tipuri publicaţii + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Petrişor Alexandru-Ionuţ, Petrişor Liliana Elza

Editorial: Present Environment and Sustainable Development, 11(2), p.119-127, 2017.

Rezumat:

URL: http://pesd.ro/articole/nr.11/nr.2/10432%20-Volume11_issue_2%2010_paper.pdf