Articolele autorului Irina Crina Anca Sandu
Link la profilul stiintific al lui Irina Crina Anca Sandu

Analysis of Proteinaceous Binders by in-situ Pyrolysis and Silylation

Piroliza cuplata cu gaz-cromatografia si spectrometria de masa este o tehnica rapida de caracterizare a materialelor organice utilizate in arta. Caracterizarea fragmentelor de lianti proteici prin piroliza este putin studiata. De exemplu, liantii din lapte, cazeina si ou sunt cateodata greu de depistat. In lucrare s-a folosit cu succes piroliza prin sililare, in prezenta hexemetildesilazanului, pentru caracterizarea diverselor fragmente din liantii

Read more
Thermogravimetric study on the ageing of lime wood supports of old paintings

Lucrarea prezinta date termogravimetrice ale unor probe de lemn de tei, cu o vechime cuprinsa intre 100 si 200 de ani, in vederea determinarii corelatiilor intre procesele de imbatranire si caracteristcile fizico-structurale si chimice. S-au stabilit caracteristicile proceselor de degradare termica pentru trei trepte de descompunere si anume energia de activare, ordinul de reactie si variatia acestora cu gradul de transformare. In baza acestor date

Read more
Cercetarea proceselor de imbatranire a materialelor organice din structura picturilor vechi cu straturi de preparatie

Teza de doctorat este alcãtuitã din douã pãrţi: Studiu de literaturã şi prezentarea cazuisticilor stãrii de conservare a picturilor vechi şi Partea experimentalã. Contribuţii proprii, urmate de Concluziile generale şi Bibliografie, având o extensie pe 304 de pagini, cuprinzând 170 de figuri, 47 de tabele şi o anexã. Din cele 380 de referinţe bibliografice, 45 aparţin autoarei, la care pentru 20 este prim autor (numãrul din parantezã),

Read more