Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Principele Constantin Ypsilanti, 1760-1816.

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Vladimir Mischevca, P.Zavitsanos

Editorial: 175 pag., -Chişinãu: Civitas., 1999.

Rezumat:

Este primul studiu monografic din istoriografia mondialã consacrat în mod special vieţii şi activitãţii principelui fanariot, domnului Principatelor Române – Constantin Ypsilanti (1760-1816). La baza cercetãrii au stat documentele publicate şi mai puţin cunoscute din arhivele otomane, ruse, franceze ş.a. Un amplu rezumat în limbile englezã şi rusã, de rând cu ilustraţiile şi schemele genealogice, sunt binevenite, deorece faciliteazã lectura cititorului strãin. The monograph by Vlad.I.Mischevca (Miskewka), Doctor of History, is the result of many years of studies on the history of international relations in Southeastern Europe in the late 18- early 19 centuries. The present publication (suported financially on the part of Mr. P.Zavitsanos) in the first ever attempt worldwide to present a biographical „portrait” of a personality as outstanding as Prince Constantin Ypsilanti.
The book tackles certain aspects of the problem of Phanariote Greeks’history and role in Romanian-Greek relations and especially in the history of Moldova & Wallachia, as well as their contribution to the Greek national revival in the 18-early 19 centuries.

Cuvinte cheie: Familia Ypsilanti, fanarioţi, Constantinopol, Kiev, Basarabia, Principatele Române, Alexandru I, Napoleon, Selim III. // Constantin Ypsilanti, Alexandr Ypsilanti, Moldova, Phanariote, Constantinopol, Russian-Turkish war 1806-1812. Basarabia, Eastern Question.

URL: https://www.ad-astra.ro/miskewka