Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


P. Moutet, N.M. Sangeetha, L. Ressier, N. Vilar-Vidal, M. Comesaña, S. Ravaine, R. A. L. Vallée, A. M. Gabudean, S. Astilean, C. Farcau Surface-Enhanced Spectroscopy on Plasmonic Oligomers Assembled by AFM nanoxerography. Nanoscale, p.2009, 2015.

S. Boca, C. Leordean, S. Astilean, C. Farcau Chemiresistive / SERS dual sensor based on densely-packed gold nanoparticles. Beilstein J. Nanotechnol., p.2498, 2015.

D. Zaharie-Butucel, L. Digianantonio, C. Leordean, L. Ressier, S. Astilean, C. Farcau Flexible transparent sensors from reduced graphene oxide micro-stripes fabricated by convective self-assembly. Carbon, p.361, 2017.

Exerciţii de neutralitate.