Inscriere cercetatori

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


P. Moutet, N.M. Sangeetha, L. Ressier, N. Vilar-Vidal, M. Comesaña, S. Ravaine, R. A. L. Vallée, A. M. Gabudean, S. Astilean, C. Farcau Surface-Enhanced Spectroscopy on Plasmonic Oligomers Assembled by AFM nanoxerography. Nanoscale, p.2009, 2015.

S. Boca, C. Leordean, S. Astilean, C. Farcau Chemiresistive / SERS dual sensor based on densely-packed gold nanoparticles. Beilstein J. Nanotechnol., p.2498, 2015.

D. Zaharie-Butucel, L. Digianantonio, C. Leordean, L. Ressier, S. Astilean, C. Farcau Flexible transparent sensors from reduced graphene oxide micro-stripes fabricated by convective self-assembly. Carbon, p.361, 2017.

Exerciţii de neutralitate.