Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Lavinia Stan „Moldovan Update”. East European Constitutional Review, 1998.

Lavinia Stan „Moldovan Update”. East European Constitutional Review, 1998.

Lavinia Stan „Moldovan Update”. East European Constitutional Review, 1997.

Lavinia Stan „Moldovan Update”. East European Constitutional Review, 1997.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „Orthodoxy and Politics”. Quo Vadis Eastern Europe? Religion, State, Society and Inter-religious Dialogue after Communism, 2007.

Lavinia Stan „Church-State Relations and Secularism in Eastern Europe”. Quo Vadis Eastern Europe? Religion, State, Society and Inter-religious Dialogue after Communism, 2007.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „The Romanian Greek Catholic Church after 1989”. Churches In-Between: Greek Catholic Churches in Post-Socialist Europe, 2007.

Lavinia Stan and Razvan Zaharia „Political Data in 2006: Romania”. European Journal of Political Research, 2007.

Adrian Pop „Globalization, Regionalization and the EU-Japan-U.S. Triad”. Romanian Journal of European Affairs, p.25-37, 2006.

Iulian Fota From democratic control to good governance:military and civilian training on defence issues. Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe:Insights and Perspectives, p.367-378, 2003.

Iulian Fota From democratic control to good governance:military and civilian training on defence issues. Defence Aand Security Sector Governance and Reform in South East Europe:Insights and Perspectives, p.367-378, 2003.

Lavinia Stan and Rodica Milena Zaharia „Romanian Intelligence Services: A Bridge between East and West?”. Problems of Post-Communism, p.3-18, 2007.

Lavinia Stan „The Vanishing Truth: Ten Myths of Transitional Justice”. East European Quarterly, p.383-408, 2007.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu Religion and Politics in Post-Communist Romania. 2007.

Lavinia Stan „Inside the Securitate Archive”. Cold War International History Project, 2005.

Lavinia Stan „Some aspects of post-communist privatization”. Cahiers de sociologie economique et culturelle, p.95-100, 1995.

Lavinia Stan „Romanian Privatization: Assessment of the First Five Years”. Communist and Post-Communist Studies, p.427-435, 1995.

Lavinia Stan „Political and Economic Aspects of the Romanian Privatization”. Est-Ovest, p.125-148, 1996.

Lavinia Stan „L’entreprise privee dans les zones urbaines en Chine”. Cahiers de sociologie economique et culturelle, p.33-54, 1997.

Lavinia Stan „The Opposition Takes Charge: The Romanian General Elections of 2004”. Problems of Post-Communism, p.3-15, 2005.

Lavinia Stan „The Politics of Memory in Poland: Lustration, File Access and Court Proceedings”. Studies in Post-Communism Occasional Paper, 2006.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „Politics, National Symbols and the Romanian Orthodox Cathedral. Europe-Asia Studies, 2006.

Lavinia Stan „The Roof over Our Head: Property Restitution in Romania”. Journal of Communist Studies and Transition Politics, p.1-26, 2006.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „Pulpits, Ballots and Party Cards: Religion and Elections in Romania”. Religion, State and Society, p.347-366, 2005.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „The Devil’s Confessors: Priests, Communists, Spies and Informers”. East European Politics and Societies, p.655-685, 2005.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „Religious Education in Romania”. Communist and Post-Communist Studies, p.381-401, 2005.

Lavinia Stan „From Riches to Rags: The Romanian National Christian Democrat Party”. East European Quarterly, p.179-227, 2005.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu „Religion, Politics and Sexuality in Romania”. Europe-Asia Studies, p.291-310, 2005.

Silviu Eugen Rogobete Morality and Tradition in Postcommunist Orthodox Lands: on the Universality of HUman Rights with Special Reference to Romania. Religion, State and Society, p.275-298, 2004.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu Religion and Politics in Post-communist Romania. 2007.

Alina Hurubean 1.Modele ale legitimarii puterii in modernitatea politica romaneasca. 2004.

Alexandru Bogdan Duca Biserica Ortodoxa romana si clasa politica in postcomunism. Un approach teologico-politic. 2005.

Lavinia Stan „Romanian Political Science since 1989”. European Journal of Political Review, p.507-532, 1999.

Lavinia Stan „The Unbearable Lightness of Being an East European Intellectual”. Government and Opposition, p.265-271, 2000.

Lavinia Stan, Lucian Turcescu „The Romanian Orthodox Church and Post-Communist Democratization”. Europe-Asia Studies, p.1467-1488, 2000.

Lavinia Stan „Access to Securitate Files: The Trials and Tribulations of a Romanian Law”. East European Politics and Societies, p.55-90, 2002.

Lavinia Stan „Moral Cleansing Romanian Style”. Problems of Post-Communism, p.52-62, 2002.

Lavinia Stan „Comparing Post-Communist Governance: A Case Study”. Journal of Communist Studies and Transition Politics, p.77-109, 2002.

Lavinia Stan „Democratic Delusions: Ten Myths Accepted by the Romanian Democratic Opposition”. Problems of Post-Communism, p.51-60, 2003.

Lavinia Stan, Lucian Turcescu „Church-State Conflict in the Republic of Moldova: The Bessarabian Metropolitanate”. Communist and Post-Communist Studies, p.443-469, 2003.

Lavinia Stan „The Romanian Anticorruption Bill”. Studies of Post-Communism, p.66, 2004.

Lavinia Stan, Lucian Turcescu „Politicians, Intellectuals and Academic Integrity in Romania”. Problems of Post-Communism, p.12-24, 2004.

Lavinia Stan „Spies, Files and Lies: Explaining the Failure of Access to Securitate Files”. Communist and Post-Communist Studies, p.341-359, 2004.

Lavinia Stan (editor) Romania in Transition. 1997.

Lavinia Stan Leaders and Laggards: Governance, Civicness and Ethnicity in Post-Communist Romania. 2003.

Adrian Pop Romania: reforming the security sector. Security-Sector Reform and Transparency-Building: Needs and options for Ukraine and Moldova, p.49-58, 2004.

Adrian Pop Romania’s Challenge. NATO Review, 2003.

Silviu E. Rogobete Religie si schimbare socialã. Câteva reflectii asupra rolului religiei în societatea contemporanã”, în Pentru o democratie a valorilor: strategii de comunicare religioasã într-o societate pluralistã. 2002.

Flavius Stan Post-Communist Romania: Democratic Laggard or Unacknowledged Success?”. Center for European Studies, New York University, 2002.

Adrian Pop Tentatia Tranzitiei. O istorie a prabusirii comunismului in Europa de Est. 2002.