Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Morcan, O., Ban, E Negative effects on children in case of divorce in Romanian system. OUTLOOK-FORMING AND BEHAVIORAL STRATEGIES FOR THE SOCIALIZATION OF YOUTH IN GLOBALIZED WORLD, 2010.

Morcan, O The Current Workforce Situation in the Arad County ,Romania Labour Exchange for Post-institutionalized Young Persons. Case Study. Conference, OUTLOOK-FORMING AND BEHAVIORAL STRATEGIES FOR THE SOCIALIZATION OF YOUTH IN GLOBALIZED WORLD", Russia, Saratov, Department of Philosophy, October 4, 2010.

Prelici, V., Morcan,O., Teste grila-Asistenta Sociala. Teste grila-Asistenta Sociala, 2011.

Prelici, V., Morcan, O. Teste grilã – Asistenţã Socialã. Teste grilã – Asistenţã Socialã, 2010.

Prelici, V., Morcan, O., Simerea L Teste grilã – Asistenţã Socialã. Teste grilã - Asistenţã Socialã, p.ISBN: 978-, 2009.

Morcan, O. Factorii predictivi în cazul comportamentelor antisociale la elevii de liceu. Studiu comparativ între mediile instituţionalizate de tip cãmin şi cele neinstituţionalizate din familii. Delincventa Juvenila, p.17-31, 2010.

Morcan, O., „Prefigurarea rolului asistentului social în consilierea mamelor aflate în dificultate. A cunoaşte pentru a schimba. Studii şi cercetãri de asistenţã socialã, p.70-81, 2009.

Morcan, O., Perspectiva asistenţei sociale în „cuplul” penal victimã-agresor. Studiu de caz 2005-2007 SPVRSI Arad. volumul Conferinţei Internaţionale SPECTO, ISBN: 978-1-61623-707-3 , p.284-300, 2009.

Morcan, Oana Integrarea în şcoala de masã a copiilor cu deficienţe mintale. Societate si politica, p.61-79, 2010.

Morcan, O.,Marcu, R. Psychosocial involvement for Alzheimer’s Dementia. Case study Romania-Germania. Journal issue of April 2012, ISSN: 2039-4632, indexed in Conference Proceedings Citation Index published by Thomson Reuters, p.171-178, 2012.

Morcan, O. Predictive factors in case of antisocial behaviors observed at high school students. Comparative study between institutionalized environments (home school type) and non-institutionalized (minor host family), Proceedings (P510) of the SPECTO 2012. Medimond International Proceedings Division, p.297-300, 2012.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan, Ioana- Georgiana Mihnea, Anca Moroşteş The conflict of law in time. Current Problems of Legal Theory and Comparative Law. International conference (2012; Cluj-Napoca) Current Problems of Legal Theory and Comparative Law: international conference: Cluj-Napoca, October 26, 2012, coord.: dr. Veronica Rebreanu, p.572-584, 2012.

Ioana- Georgiana Mihnea, Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu The capacity of use of natural person. Current Problems of Legal Theory and Comparative Law. International conference (2012; Cluj-Napoca) Current Problems of Legal Theory and Comparative Law: international conference: Cluj-Napoca, October 26, 2012, coord.: dr. Veronica Rebreanu, p.279-284, 2012.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu, Ioana- Georgiana Mihnea, Anca Moroşteş The formal sources of Romanian law. Current Problems of Legal Theory and Comparative Law. International conference (2012; Cluj-Napoca) Current Problems of Legal Theory and Comparative Law: international conference: Cluj-Napoca, October 26, 2012, coord.: dr. Veronica Rebreanu, p.107-116, 2012.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan, Ioana Mihnea The Evolution of Parliamentary Control in Romania. Efficiency of Legal Norms, Conference (2012; Cluj-Napoca) Efficiency of legal norms: International Conference: 23-24 martie 2012, Cluj-Napoca, co0rd.: Elena-Mihaela Fodor, Paul Popovici, Corina Buzdugan, p.351-356, 2012.

Ioana Mihnea, Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu The Aquisitive Effect of Rights-Creating Appeareance as Compared to the Material Publicity Principle of Real-Estate Registers. Efficiency of Legal Norms, Conference (2012; Cluj-Napoca) Efficiency of legal norms: International Conference: 23-24 martie 2012, Cluj-Napoca, co0rd.: Elena-Mihaela Fodor, Paul Popovici, Corina Buzdugan, p.225-231, 2012.

Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Narcisa- Mihaela Stoicu The Agency Contract. Efficiency of Legal Norms, Conference (2012; Cluj-Napoca) Efficiency of legal norms: International Conference: 23-24 martie 2012, Cluj-Napoca, co0rd.: Elena-Mihaela Fodor, Paul Popovici, Corina Buzdugan, p.126-133, 2012.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan, Simeon Murgu Aspecte de teorie şi practicã judiciarã în materia infracţiunii de trafic de persoane. Perspective multidisciplinare asupra prevenirii şi combaterii traficului de persoane: Simpozion internaţional „Prevenirea traficului de persoane – cu o privire specialã asupra cooperãrii între societatea civilã şi agenţiile guvernamentale spec, p.250-261, 2011.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu, Simeon Murgu Individualizarea judiciarã a pedepsei în cazul infracţiunii de trafic de persoane. Perspective multidisciplinare asupra prevenirii şi combaterii traficului de persoane: Simpozion internaţional "Prevenirea traficului de persoane - cu o privire specialã asupra cooperãrii între societatea civilã şi agenţiile guvernamentale specializate": A, p.34-43, 2011.

Ioniţa COCHINÞU Laura TUTUNARU Narcisa Mihaela STOICU Daniela Cristina VALEA INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST HUMAN TRAFFICKING. Curentul Juridic, p.78-86, 2011.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan, Murgu Simeon The regime of protected areas and the prerogatives of ownership. Hunting easement. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe inginereşti şi agro-turism, p.38-38, 2012.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu, Murgu Simeon Limitations on the exervise of property rights over land by protection measures of coastal areas. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe inginereşti şi agro-turism, p.43-46, 2012.

Narcisa Mihaela STOICU PARLIAMENTARY SCRUTINY OF GOVERNMENT IN DEMOCRATIC POLITICAL REGIMES. Revista Studii de Ştiinţã şi Culturã, p.172-176, 2010.

Sorin Fildan The obligations of commercial professionals. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe economice, p.102-107, 2012.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu Special Incapacities to Sell and Buy. International Proceedings of Economics Development and Research, Society, Humanity an History, Selected, peer reviewed from the 2012 International Conference on Society, Humanity an History (ICSHH 2012), 23-24 iunie, 2012, in Singapore, China, p.65-69, 2012.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan Criminal Liability of Government Members in Romanian Law,. International Proceedings of Economics Development and Research, Society, Humanity an History, Selected, peer reviewed from the 2012 International Conference on Society, Humanity an History (ICSHH 2012), 23-24 iunie, 2012, in Singapore, China, p.61-64, 2012.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu, Ioana Mihnea Lease contracts in the new civil Code. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe inginereşti şi agro-turism, p.71-82, 2011.

Narcisa- Mihaela Stoicu, Sorin Fildan Constitutional issues regarding the acquisition of the right to land property by foreign and citizens and stateless persons. Studia Universitatis „Vasile Goldiș” Arad, Seria Științe inginerești și agro-turism, p.81-84, 2011.

Sorin Fildan, Narcisa- Mihaela Stoicu Hotel bailment in the new civil Code. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe inginereşti şi agro-turism, p.85-88, 2011.

Ciacli petru, Ioana Mihnea The “Error Communis Facit Jus”. Origins. The roman law, the Mid Age and the old romanian law. 2nd International Conference on Humanity, History and Society, p.p.291-294, 2011.

Creţ Daniela, Cristian Alunaru Ageing people in Romania, demographic and legal aspects in the context of globalization. Innovation and Sustainable Economic Competitive Advantage From Regional Development to World Economies, International Business Management Association (IBIMA) , 2012.

1. Dumiter Florin, Creț Daniela, Bobar Cosmina The structure, characteristics and implication of the bureaucracy: the central bank’s case. Creative Global Competitive Economies: A 360 Degree-Approach, International Business Management Association (IBIMA), 2011.

Petru Ciacli, Ioana Mihnea „Error communis facit” -Origins.The Roman Law, the Mid Ages and the Old Romanian Law. 2011 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, p.291-295, 2011.

Stoicu Narcisa Mihaela, Fildan Sorin, Sãbau Georgeta Valeria Access to Education in International Regulations. ICEEM 2012 Proceedings will be published by published by Hong Kong Education Society, which will be indexed by Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities ( CPCI-SSH ) and submitted for indexing by EI Compendex and so on. , 2012.

Fildan Sorin, Sabãu Georgeta Valeria, Stoicu Narcisa Mihaela Protecting trademarks in e-commerce. ICEEM 2012 Proceedings will be published by published by Hong Kong Education Society, which will be indexed by Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities ( CPCI-SSH) and submitted for indexing by EI Compendex and so on. , 2012.

Sabãu Georgeta Valeria, Stoicu Narcisa Mihaela, Fildan Sorin The Judicial Regime of the Crime Product Laundering from the Illicit Drug Traffic in the Roman Law and Comparative Law. International Proceedings of Economics Development and Research - IPEDR , p.pp. 88-96, 2012.

Sabãu Georgeta Valeria, Cioia Pantilimon Unele consideratii referitoare la protectia juridica a vietii private prin mijloace de drept penal. Revista Dreptul, 2012.

Cocean Pompei, Filip Sorin The Huntington Boundary between Error and Bias. Transylvanian Review, p.197-211, 2011.

Curseu P. L.; Stoop, R.; Schalk, R. Prejudice toward immigrant workers among Dutch employees: Integrated threat theory revisited. European Journal of Social Psychology, p.125-140, 2007.

Curseu, P.L.; Schruijer, S. Does Conflict Shatter Trust or Does Trust Obliterate Conflict? Revisiting the Relationships Between Team Diversity, Conflict, and Trust. Group Dynamics, p. 66-79, 2010.

Curseu P. L. Emergent states in virtual teams: a complex adaptive systems perspective. Journal of Information Technology, p.249-261 , 2006.

Lucian Daniel Stanciu-Viziteu The shark game: equilibrium with bounded rationality. Managing Market Complexity: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, p.103-111, 2012.

R. V. Florian Challenges for interactivist-constructivist robotics. New Ideas in Psychology , p.350-353, 2010.

Constantin T., Holman A., Hojbota A. M., Development and validation of a motivational persistence scale. PSIHOLOGIJA, 2012, Vol 46 , 2012.

Luminet, O., Curci, A., Marsh, E. J., Wessel, I., Constantin, T., Gencoz, F., & Yogo, M. The Cognitive, Emotional and Social Impacts of the September 11th Attacks: Group Differences in Memory for the Reception Context and the Determinants of Flashbulb Memory. JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY', p.197-224, 2004.

Hartelius, G., Friedman, H., Andreescu, A. Transpersonal studies. Encyclopedia of Sciences and Religions, p.2294-2301, 2013.

Paul Lucian Szasz, Aurora Szentagotai, Stefan G. Hofmann Effects of emotion regulation strategies on smoking craving, attentional bias, and task persistence. Behavior Research and Therapy, p.333-340, 2012.

Marcu, G., Iordãnescu, C., Iordãnescu, E. The influence of the psychological factors upon the entrepreneurial tendency in crisis environments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 33, 2012, p.473-477, 2012.

Romulus-Cătălin Dămăceanu Using Netlogo in the training-learning process of Social Sciences. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" - Secţ. Ştiinţele Educaţiei, p.55-64, 2007.

Lavinia Stan and Lucian Turcescu Church, State, and Democracy in Expanding Europe. 2011.