Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


P. Vadgama, S. Peteu „Detection Challenges in Clinical Diagnostics” Book. 2013.

Alois Ghergut Management general si strategic in educatie. Ghid practic. book, p.232, 2007.

Alois Ghergut Evaluare si interventie psihoeducationala. Terapii educationale, recuperatorii si compensatorii. book, p.288, 2011.

Alois Ghergut Sinteze de psihopedagogie speciala. book, p.528, 2013.

Ileana Nicoleta POPESCU Materiale Compozite. Volumul 2: Obtinerea prin Metalurgia Pulberilor (MP) a materialelor compozite pe baza de Aluminiu /COMPOSITE MATERIALS, VOL.2 Powder Metallurgy (P/M) Processing of Aluminium Matrix Composites (AMCs). 2, p.1-150, 2013.

Liliana Soare Din inceputurile terminologiei stiintifice romanesti. Vol. I. Medicina; Stiinte ale naturii. , p.272, 2013.

Ileana Nicoleta POPESCU Materiale Compozite. Volumul 1: Obtinere, proprietati si aplicatii /COMPOSITE MATERIALS, VOL.1 Processing. Properties. Applications. , p.1-126, 2013.

Purcãrea V.L., Coculescu Bogdan-Ioan Managementul riscului în practica curentã de laborator prin reevaluarea metodelor şi procedurilor cuprinse în Protocoalele de lucru în vederea reducerii numãrului erorilor asociate acestora,. 2012.

Coculescu Bogdan-Ioan Consideraţii asupra mecanismelor de rezistenţã bacterianã la antibiotice. 2011.

Bercea M., Editor Polymer Materials with Smart Properties. 2013.

Gh. V. Cimpoca, C. Rãdulescu, A. Stancu, I. Dulamã, D. Leț Microbalanța cu cristal de cuarț – Metodã nanoanaliticã. Aplicații. 2009.

Gh. V. Cimpoca, I. V. Popescu, C. Stihi, A. Gheboianu, I. Dulamã Enciclopedia caracterizãrii materialelor. 2009.

I. V. Popescu, C. Rãdulescu, C. Stihi, Gh. V. Cimpoca, I. Dulamã Tehnici analitice utilizate în studiul poluãrii mediului. 2011.

Ionel Boamfa Tara Oltului – studiu de geografie istorica cu privire speciala asupra relatiilor cu toponimia. 2007.

Ionel Boamfa, Ana-Elena Stan Parlamentul European. Evoluţie. Structurã politicã. Alegeri europarlamentare. 2008.

Octavian Groza, Ionel Muntele, George Turcanasu, Alexandru Rusu, Ionel Boamfa Atlasul online al Romaniei. 2008.

Alexandru Ungureanu, Ionel Boamfa Toponomastica. 2006.

Hartel, T., Plieninger, T (Eds) European wood-pastures in transition: a social-ecological approach. Earthscan - Routledge, p.288, 2014.

REPORT: Overeem, I., Syvitski, J.P.M., Brakenridge, R.G., Day, J.W., Giosan, L., Hannon, M.T., Hill, P.R., Hood, W.G., Kelman, I., Kettner, A.J., Kremer, H.H., Nichols, R., Paola, C., Restrepo, J.D., Saito, Y., Sherbinin, A., Simenstad, C., Vorosmarty, C. Dynamics and Vulnerability of Delta Systems. LOICZ Report, 2009.

BOOK: Giosan, L., Bhattacharya, J. (Eds.) River Deltas: Concepts, Models, Case Studies. SEPM Special Publication, 2005.

Marius Dumitru Translation of Colin McGinn’s „The Character of Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind”. 2013.

Adrian Pop, Constantin Corneanu (eds.) Prãbuşirea imperiului sovietic. „Lecţii” în retrospectivã. 2012.

Morcan, Oana Alzheimer: bolnav, familie, societate: intervenţie asistenţialã. Colecţia de Ştiinţe Psiho-Sociale, ISBN: 978-606-647-560-0, p.343, 2012.

Cristian Ciocan Intruchipari. Studiu de fenomenologie a corporalitatii. 2013.

Nicolae Al. Pop; Dan-Cristian Dabija; Ionel Dumitru; Corina M. Pelau; Cristina E. Petrescu Marketing international – Teorie si practica. , p.500, 2011.

Mihai Valentin Vladimirescu Viata de zi cu zi in vremea lui Iisus. Editura Polirom. 2013.

Marius Dumitru André Scrima, Apophatic Anthropology (translations from Romanian and French with an introductory study). 2014.

Soare Liliana Crestomatie de limba romana veche si moderna (1521-1881). 2013.

Soare Liliana Elemente de istorie a limbii romane literare. 2012.

F. Lazar, D. Buzducea (coordonatori) Cercetari aplicative in asistenta sociala. 2012.

D. Buzducea (coordonator) Economia sociala a grupurilor vulnerabile. 2013.

Adriana Valcu, Constantin Militaru Trasabilitatea mãsurãrilor şi asigurarea metrologicã. 2011.

Romulus-Catalin Damaceanu Agent-Based Computational Economics Using NetLogo. 2013.

BOOK: Giosan, L., D. Q. Fuller, K. Nicoll, R. K. Flad, and P. D. Clift (Eds.) Climates, Landscapes, and Civilizations. Geophysical Monograph Series, p.226 pp., 2012.

Avagyan A., Bratanova-Doncheva S., Bellini E., Bobokashvili Z., Bolvanský M., Botu M.; Bouffier V. A., Bounous G., Bueno S.C.S., Casey J., Casey B., Chipev N., Conedera M., Costa R.; Craddock H.J., Æurkoviæ-Perica M., Diamandis S., Díaz-Hernández M.B., Er Following Chestnut Footprints (Castanea spp.) – Cultivation and Culture, Folklore and History, Tradition and Uses – Sulle Orme del Castagno – Coltura e Cultura, Folclore e Storia, Tradizioni e Usi. Scripta Horticulturae, p.1-175, 2009.

Cvetkoviæ M., Tomiæ, L., Botu, M., Gjamovski V., Jemriæ T., Lazoviæ B., Ognjanov V., Pintea M., Sevo R., Achim G., Bozovic D., Bucarciuk, V., Carka, F., Æiæek D., Fruk G., Jaæimoviæ V., Kiprijanovski M. and Hjalmarsson I Balkan Pomology – Apples. , p.1-227, 2012.

Botu, M., Tomiæ, L., Cvetkoviæ M., Gjamovski V., Jemriæ T., Lazoviæ B., Ognjanov V., Pintea M., Sevo R., Achim, G., Bozovic D., Carka F., Cicek D., Fruk G., Jaæimoviæ V., Kiprijanovski M., Juraveli A., and Hjalmarsson I Balkan Pomology – Plums. , p.1-170, 2012.

Florescu L.C. Analizã matematicã: Topologie, Analizã funcţionalã, Teoria mãsurii. 1999.

Florescu L.C. Teoria mãsurii. 2012.

Florescu L.C. and Godet-Thobie C. Young measures and compactness in measure spaces. 2012.

Mihai Jalobeanu, Ana-Maria Marhan, Susan English, Carmen Holotescu, Nic Nistor, Olimpius Istrate E-Learning in Romania. volum on-line, cu titlul "E-Learning in Romania", 2004.

Mihai Jalobeanu Acces în Internet. Poșta electronicã și transferul de fișiere. ISBN 973-97377-2-2, , p.256p., 1996.

Diana Bogdan Complecşi Moleculari de Incluziune. 2012.

Mihai Jalobeanu WWW în învãţãmânt. Instruirea prin Internet. , p.225pg. A4, 2001.

Mihai Jalobeanu Internet: Informare şi Instruire. Paşi în lumea comunicaţiilor. 1995.

Prelici, V., Morcan,O., Teste grila-Asistenta Sociala. Teste grila-Asistenta Sociala, 2011.

Prelici, V., Morcan, O. Teste grilã – Asistenţã Socialã. Teste grilã – Asistenţã Socialã, 2010.

Prelici, V., Morcan, O., Simerea L Teste grilã – Asistenţã Socialã. Teste grilã - Asistenţã Socialã, p.ISBN: 978-, 2009.

Milancovici Speranta Sofia 1. De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane. 2011.

Nicolescu A. C Mechanisms of nitric oxide release from organic nitrates and nitrites: implications on the activation of soluble guanylyl cyclase and inhibition of lipid peroxidation [dissertation]. Queen's University, p.293 pp., 2004.