Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Vasile E. Turcu L’impact biogeochimique d’un evenement de crue dans un lac alpine mesotrophique – Bourget, Savoie. 1999.

Sorin V. Filip Studies towards the stereoselective electrophilic amination of carbanions. University of Bielefeld, Germany, 2002.

Tudor Luchian Gating modulating of a G-protein activated, inwardly rectifying potassium channel by a cytosolic peptide. 1997.

Cornelia Victoria Anghel Contributii la identificarea on-line a sistemelor automate utilizand serii de functii temporale. 2001.

Ducea, M.N. A petrologic investigation at deep-crustal and upper-mantle xenolith from theSierra Nevada, California; constraints on lithospheric composition beneath continental arcs and the origin of Cordilleran batholiths. , p.358 pp, 1998.

Achim A. State recognition of RR spectra derived from high resolution Holter ECG using neural networks. Definition of subject-adapted parameter matrix. 1996.

Gabriel Cornilescu Relationships between NMR parameters and protein structure: Evaluation of isotropic chemical shifts, chemical shift anisotropy tensors, and scalar coupling through covalent and hydrogen bonds. 2000.

Trifu (Raducu) Maria Cristina Transfert des nutriments dans le bassin du Danube et apports a la Mer Noire: Modelisation et bilans. 2002.

Flavius Stan Post-Communist Romania: Democratic Laggard or Unacknowledged Success?”. Center for European Studies, New York University, 2002.

Sorin-Mihai Grad Duality for entropy programming problems and applications in text classification. (the original part of it was published later), 2002.

Sorin-Mihai Grad Multiobjective duality for convex semidefinite programming problems. (the original part of it was published later), 2001.

I. L. Prejbeanu Configurations de l’aimantation dans des objets magnétiques a dimensionalité réduite. Relation entre magnétisme et transport. 2001.

Cristian Dumitrescu „Israel” in Prophetic Language. 1997.

Nicolae George Dragulanescu Tehnologii şi echipamente electronice de putere pentru valorificarea unor resurse geologice/Power Electronics Technologies and Equipments for Geologic Resources Exploitation. 1991.

Nicolae George Dragulanescu Contribution a l’histoire de la science et des techniques de l’information. Approche biculturelle franco-roumaine/ Contribution to the History of Information Scence and Technology. A Bicultural French-Romanian Approach. 1999.

Ovidiu Vaduvescu Studiul unor fenomene dinamice in Sistemul Solar. 1997.

Ionel Mugurel Ciobîcã The Molecular Basis of the Fischer Tropsch Reaction. 2002.

Saftescu Gabriel Aplicatii ale sistemelor expert in transmisiuni. 2001.

Enyedi Szilard BIST Techniques for Distributed Systems. 2001.

Romeo Iov Servomotoreductors with reduced inertia. 1995.

Toader, Dorin Carbon-carbon bond-forming reactions: insertion, olefination and nucleophilic substitution of hydrogen in arenes. Diss. Abstr. Int., B, p.3644, 1997.

Cristian Spanu „Determination of the Knee Joint Internal Loads During Deep Squat. 2000.

Mihail Bota Neural Homologies: principles, databases and modeling. 2001.