Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Publicaţii

Domenii publicaţii: Biologie | Chimie | Economie | Fizica | Interes general | Matematica | Ştiinţe informatice | Stiinte ingineresti | Ştiinţe medicale | Ştiinţe politice | Ştiinţe sociale | Stiinte umaniste | Ştiinţele pământului şi planetare

Tipuri publicaţii: Articol în revistã ştiinţificã | Articol în volumul unei conferinţe | Capitol de carte | Carte | Teze şi Dizertaţii | Tezã de doctorat (nepublicatã) | Tezã de masterat (nepublicatã)


Marius Dumitru Compositionality, the Language of Thought, and the Dynamic Map of Thought. 2005.

Robu, V. Modelling cooperative negotiations in electronic environments with incomplete information. Master Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam., 2003.

Alexandru Bogdan Duca Biserica Ortodoxa romana si clasa politica in postcomunism. Un approach teologico-politic. 2005.

Aniko Sandor Perceptual Interactions of Duration with Pitch and Rate of Change in Pitch: Implications for Sonification. Unpublished Master's Thesis, Rice University, 2004.

Coman Gigi Interacţiunea coloranţilor fungici cu sisteme disperse alimentare. 2004.

Marius Dumitru Aspecte meta-teoretice ale problematicii mediului reprezentational mental. 2004.

Georgeta Sas Identification de marqueurs autonomiques chez les patients hypertendus à risque de fibrillation auriculaire. 2004.

Mihaela Bratu Viabilitatea si completitudinea unei piete financiare cu timp discret. 2004.

Coman Gigi Interacţiunea coloranţilor fungici cu sisteme disperse alimentare. 2004.

Eduard George Mindirigiu „Crist’s presence in The Holy Sacrament”. 2004.

Alexandru Bogdan Duca Documentele dogmatice ale conciliului Vatican II.O lectura ortodoxa. 2003.

Ioan Sturzu Viziunea Sf. Maxim Mãrturisitorul şi a Pãrintelui Dumitru Stãniloae asupra Revelaţiei naturale. Reflecţii asupra valorii teologico-ontologice a paradigmei experimentaliste în fizicã. 2001.

Mariana Stan, Alessio Perrone, Davide Guido Metoda reducerii conglomeratelor de pe filme subtiri cu ajutorul PLD. 2003, p.-, 2003.

Vasile E. Turcu L’impact biogeochimique d’un evenement de crue dans un lac alpine mesotrophique – Bourget, Savoie. 1999.

Achim A. State recognition of RR spectra derived from high resolution Holter ECG using neural networks. Definition of subject-adapted parameter matrix. 1996.

Flavius Stan Post-Communist Romania: Democratic Laggard or Unacknowledged Success?”. Center for European Studies, New York University, 2002.

Sorin-Mihai Grad Duality for entropy programming problems and applications in text classification. (the original part of it was published later), 2002.

Sorin-Mihai Grad Multiobjective duality for convex semidefinite programming problems. (the original part of it was published later), 2001.

Cristian Dumitrescu „Israel” in Prophetic Language. 1997.

Enyedi Szilard BIST Techniques for Distributed Systems. 2001.

Romeo Iov Servomotoreductors with reduced inertia. 1995.

Cristian Spanu „Determination of the Knee Joint Internal Loads During Deep Squat. 2000.